Loading...
Fagområder2018-12-03T16:23:12+00:00

Har du et byggeprojekt, vi kan hjælpe med?

Kontakt os

TAG & FACADE

Går du og drømmer om et nyt tag? Et træt, gammelt og utæt hustag kan udskiftes hurtigt, professionelt – og frem for alt billigt.

Der er meget at tage stilling til, når der skal lægges et nyt tag. Vi vejleder dig i de forskellige tagtyper og priser, så du kan være sikker på, at du får det helt rigtige tag til dit hus.

MERE BYG har mange års erfaring med udskiftning og renovering af hustage. Vi kommer til tiden, overholder aftaler – og anvender kun de bedste og mest miljøvenlige materialer. Derved får du tårnhøj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Hvad koster et nyt tag?

MERE BYG tilbyder fordelagtige priser på nye tage. Udfyld formularen her på hjemmesiden, og vi kontakter dig for et uforpligtende tilbud. Du kan også kontakte os på mail mail@merebyg.dk eller på telefon 31212921 – så står vores kompetente medarbejder klar til at rådgive dig.

Tagdækkere i hele Storkøbenhavn og Sjælland

MERE BYG servicerer kunder i hele Storkøbenhavn og Sjælland. Vi har en bred kundekreds, da vi også har kunder i Jylland, Fyn og på øerne. Vores taglæggere løser både opgaver ved:

 • Sadeltage
 • Mansardtage og
 • Flade tage

services-tabs-139154408

Reparation & Tilbygning

Byggeriet af en tilbygning er en større byggeopgave, der kræver tid og penge. Til gengæld kan det oftest være en rigtigt god investering – særligt hvis man bor i et område med høje kvadratmeterpriser. Her kan tilbygningen faktisk ende med at betyde en væsentligt højere salgspris, når huset engang skal sælges.

Hos MERE BYG har vi solid erfaring med at skabe flotte tilbygninger i en kvalitet, der holder. Vi går ikke på kompromis men ønsker at skabe en tilbygning, der giver dig glæde og værdi mange år fremover.

At få lavet tilbygning eller nybygning til din eksisterende ejendom er en god måde at få flere kvadratmeter på. Måske er familien vokset ud af det eksisterende hus, og så er det ærgerligt at skulle begynde at sælge for at købe noget, der er større. Et hussalg er ingen billig løsning, og alene de penge, du skal bruge på en ejendomshandel, kan måske finansiere en tilbygning, hvor du allerede bor?

MERE BYG har stor ekspertise inden for tilbygning og kan vejlede om, hvilken form, der er mest optimal til dit hus. Som både tømrere og murere kan vi opføre alle former for tilbygninger:

 • Ønsker du en udestue i træ – så du får mange ekstra kvadratmeter stue, du kan bruge året rundt?
 • Ønsker du at få opført nogle nye ekstra værelser – i stil med husets oprindelige mursten eller måske med en anden beklædning?
 • Ønsker du at få bygget et anneks? I træ, murværk – kun fantasien sætter grænsen

Familier ændrer sig, og det gør deres behov også. MERE BYG kommer gerne med mulige forslag og gode ideer til, hvordan du med en tilbygning – eller flere – kan få skabt de rum, der dækker jeres behov.

services-tabs-139154408

Nybygning

Når man skal have bygget nyt, er det et spørgsmål om tillid. Der er mange faktorer, at tage højde for i forbindelse med et nybyggeri. Derfor er det altid en rigtig god ide, at vælge en tømrermester med erfaring.

Uanset om der er tale om en del- eller helentreprise, er MERE BYG altid klar til at give dig et uforpligtende tilbud. MERE BYG er gerne med helt fra start, så vi sammen kan få sat det helt rigtige fokus på byggeprocessen.

Om det er et nyt hus eller en mindre bygning som fx en carport, skur eller garage, står MERE BYG klar til at yde dig den bedste service, den bedste rådgivning og det bedste resultat.

Sammen kommer vi helt i mål med dit byggeprojekt.

services-tabs-139154408

Totalentreprise

Skal I have udført byggeri, ombyggeri eller renovering i en totalentreprise? Hos MERE BYG har vi specialiseret os i at varetage enhver form for totalentreprise. Det kan for eksempel være at renovere et badeværelse eller at opføre et nyt byggeri. I får kun en kontaktperson, når vi er totalentreprenør. Vi står for hele projektet og for alle fagentrepriserne:

 • Tømrer
 •  Maler
 • Murer
 • Brolægger
 • Mandskabsudlejning
 • VVS
 • EL

Nedrivning

Miljøsanering

Hos MERE BYG forstår vi samfundets stigende krav til beskyttelse af miljøet og vi ønsker, at imødekomme disse krav ved i højere grad, at tage hensyn til miljøet i driften af firmaet. Vi anser miljø-emnet for et vigtigt forretningspunkt i vores koncept. Det skal være med til,
at styrke vores image overfor kunder og medarbejdere, både nuværende og kommende. Således vil vi hos MERE BYG altid tilstræbe os, at være blandt de førende på miljøområdet.
Vi vil sikre, at der sker en løbende forbedring af virksomhedens indsats p miljøområdet og, at forebyggelse mod forurening af miljøet finder sted. Vi vil sikre sig at samtlige medarbejdere udviser den
korrekte og ansvarlige adfærd inden for dette område således, at vores image/strategi kan fastholdes.

Asbest?
Vi udfører asbestopgaver i alle størrelser og grader af kompleksitet, både indvendig og udvendig. Vi sanerer teknisk isolering som rørbøjninger og kedler. Vi fjerner asbestholdige lofts-, tag- og vægplader. Vi fjerner asbestholdig gulvbelægning og fliseklæb, og meget andet.
Vores asbestarbejde bliver naturligvis udført af uddannede asbestsanitører, og med alle de lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger, procedurer og rengøring. Vi har udarbejdet egne faste arbejdsprocedurer og vi risikovurderer hver enkelt opgave

Bly
Bly er ikke farligt når det er bundet i fast materiale. Det bliver frigivet når det faste materiale brydes fx ved nedrivning af vægge med blyholdig maling m.v.Vi sørger for, at blysaneringen bliver udført under alle gældende krav til arbejdet med det sundhedsskadelige materiale

PCB
PCB-arbejdet udføres med alle lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger i hht. gældende lovgivning. Anvendelsen af værnemidler i forbindelse med PCB-arbejde afhænger af opgavens problemstilling, herunder det PCB-inficerede materiale, PCB-koncentrationen, indvendigt- eller udvendigt arbejde, tilgængelighed i forhold til materiel og værktøjer mm. Som udgangspunkt anvender PCB-sanitørerne åndedrætsværn med kombinationsfilter (eller filtertype AP), støv- og kemikalieafvisende dragt og handsker. PCB m som hovedregel ikke indåndes eller komme i kontakt med huden, og værnemidler og metode planlægges efter dette, afhængig af PCB-koncentration mv.
Herudover m PCB ikke spredes til omgivelserne, og kontrollerende foranstaltninger er derfor også nødvendige – fx umiddelbar opsamling og rengøring. Somme tider er plastikinddækkede opstillinger (arbejdsområder) med undertryk og adgangssluser også nødvendig. Herudover skal det PCB-forurenede affald klargøres i hht. modtagestationens krav

LEJE- OG HANDELSBETINGELSER VEDR. LEJE AF MANDSKAB

Generelle betingelser Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler samt betingelser anvendelse, for enhver samhandel der indgås med MERE BYGMERE BYG forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og handelsbetingelser uden forudgående varsel. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, ogMERE BYG, betegnes som udlejer. Udlejers forpligtelser og rettigheder når lejer retter henvendelse til udlejer med ønsker at leje personale hos udlejer, betragtes dette som en opfordring til at give tilbud på forespørgslen her under, hvilket personale ønskes lejet, hvor meget personale ønskes lejet, hvilke kvalifikationer skal pågældende personale besidde ex. stort kørekort, rørlægger beviser og erfaring etc. og hvilken periode det pågældende personale ønskes lejet. I øvrigt kan parterne i stedet indgå aftale om et længerevarende samhandelsforhold. De nærmere vilkår herom aftales i en separat aftale, idet nærværende aftales vilkår skal være gældende mellem parterne, med mindre der skriftligt er aftalt andet. Udlejer er arbejdsgiver for det udlejede personale, og fortager derfor aflønningen, herunder indeholdelse af A-skat, og feriepengeforpligtelser, samt øvrige relaterede ydelser, for de pågældende medarbejdere. Det udlejede personale er udstyret med udlejeres almindelige arbejdstøj, og sikkerhedssko. Hvis det udlejede personale skal udføre arbejde, der kræver specielt arbejdstøj, masker, hjelme eller lignende eller lejer i øvrigt ønsker dette anvendt, skal lejer selv stille dette til rådighed for medarbejderne. Udlejer er ansvarlig for, at det lejede personale er fagmæssigt uddannet/kvalificeret til at udføre det bestilte arbejde. Udlejer har imidlertid ikke instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, idet instruktionsbeføjelsen, herunder retten til at tilrette arbejdet påhviler lejer. Lejers forpligtelser og rettigheder Lejer er forpligtet til at betale den aftalte ydelse for det lejede personale i henhold til udlejers generelle leje og handelsbetingelser Lejer er forpligtet til at anvise parkering til det lejede personale, eller betale for parkering til det lejede personale Lejer er forpligtet til at betale kørselsgodtgørelse efter statens gældende takster, idet omfang at det udlejede personale bliver bedt om at bruge egen eller udlejers køretøj i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre andet er skrifteligt aftalt. Lejer er forpligtet til at betale skurpenge efter gældende regler Lejer forpligter sig til at instruerer det lejede personale og sørger for, at de er behørigt orienteret, om det arbejde der skal udføres, herunder forsyner dem med nødvendigt materiel, tegninger og specifikationer eller andet der er nødvendigt for arbejdets korrekte udførelse. Lejer forpligter sig til at drage omsorg for, at det udlejede personale, og søger for at arbejdet udføres under betryggende forhold, herunder i henhold til gældende arbejdsmiljøregler. Lejer tegner sædvanlig ansvars- og arbejdsskadeforsikring for det lejede personale, Idet lejer bærer arbejdsgiveransvaret for det lejede personales handlinger. I tilfælde af at det udlejede personale forvolder skadegørende handlinger mod personer, ting eller ejendom, er lejer ansvarlig herfor. Lejer er således forpligtet til at friholde udlejer for ethvert krav, der rejses af det udlejede personale eller tredjemand. Yderligere forpligtigelse Lejer forpligtiger sig til ikke at ansætte eller på anden måde beskæftige udlejers personale i indtil 1 år efter udlejede personale har udført arbejde for lejer, medmindre andet er skrifteligt aftalt . Såfremt lejer ansætter eller på anden måde beskæftiger en af udlejers medarbejdere indenfor 1 års perioden, er lejer forpligtet til at betale en konventionalbod på kr. 28.000,00, og det betragtes som en overtrædelse for hver påbegyndt måned forholdet vedbliver, indtil den ovennævnte et års periode er udløbet. Reklamation og mangler Hvis lejer ikke finder, at det lejede personale opfylder de af lejer opstillede kvalifikationskrav, eller på anden måde ikke er tilfreds med det lejede personale, er lejer forpligtiget til staks at rette henvendelse til udlejer herom. Udlejer er forpligtiget til hurtigst mugeligt at fremsende erstatningspersonale, et det omfang udlejer.

Vi inspirer vores kunder

MEREBYG er et firma med speciale i udlejning af danske arbejdsmænd til alle former for opgaver nedrivning, bygge og lignende. Vi er en kvalitetsbevidst servicevirksomhed som altid løser opgaver og udfører arbejde til konkurrencedygtige priser og til de aftalte leveringstider og betingelser. 

KONTAKT OS